Poštovani prijatelji,
Ujedinjeni ribolovci Srbije predstavljaju odgovor na sveopšte uništavanje naših voda. Za opštu nebrigu i javašluk koji traju godinama i koji prete da ugroze našu životnu sredinu, biljni i životinjski svet pogotovo riblji fond i da Srbiju kao zemlju stavi na samo dno civilizovanog sveta po ovim pitanjima.
Stoga su i ciljevi našeg udruženja definisani prema ovim problemima koji su godinama stavljani pod tepih i danas imamo naplatu višegodišnjeg nemara i nerada po ovim pitanjima.
Ujedinjeni ribolovci Srbije stoga žele svojim aktivnostima da zaustave ove štetne procese i da svojim aktivnostima skrenu pažnju javnosti na ove probleme, ne bi li tako naterali nadležne organe da počnu da rade svoj posao.
S obzirom da ovo nije posao za jedan dan, niti za jedan mesec već višegodišnja borba mi smo svoje ciljeve podelili u dve grupe i to na kratkoročne i dugoročne.


Kratkoročni ciljevi
-omasovljenje udruženja i stvaranje mreže odbora po čitavoj zemlji
-formiranje pravno-stručne službe, medijske, operativne i službe sekretarijata
-organizovanje tribina i nastupa na lokalnim medijima radi promovisanja ciljeva udruženja i povećanja broja članova
-uspostavljanje kontakta i eventualne saradnje sa srodnim organizacijama radi formiranja šireg fronta po pitanju promocije ribolova,održivog korišćenja ribljeg fonda, zaštite životne sredine i promocije ribolovnog turizma
-formiranje "kol centra" gde bi prikupljali podatke sa terena gde se odvija ribokrađa i prosleđivali te podatke nadležnim organima
-organizovanje humanitarnih aktivnosti
-organizovanje takmičenja za decu i osobe sa invaliditetom
-rad na projektima koji se finansiraju iz državnih i lokalnih fondova, predpristupnih fondova EU i drugih fondova koji se bave finansiranjem aktivnosti koje pokrivaju naše delovanje
-rad na edukaciji širokog kruga ribolovaca


Dugoročni ciljevi
-formiranjem snažne, brojne i uticajne organizacije nametnuti se kao partner u donošenju zakona vezano za ribolov i zaštitu životne sredine
-svojim aktivnostima ( medijski pritisak, protesti, peticije) izvršiti pritisak na sudstvo kao jedan od ključnih faktora u zaustavljanju ribokrađe
-izrada strategije za razvoj i unapređenje ribolovnog turizma
-pritisak na velike zagađivače da uđu u legalne tokove kada je u pitanju ispuštanje kontaminiranog otpada u vodotokove
-promocija ribolova u školama kao zdravog načina života
Ono što je veoma važno da bi opstali na duge staze jeste i deklaracija o neučestvovanju u aktivnom političkom životu u smislu davanja direktne podrške bilo kojoj političkoj stranci, pokretu ili drugim političkim faktorima u Srbiji.
Razgovaraćemo sa svim predstavnicima institucija i političkih partija ali nećemo davati nikom direktnu podršku jer ono što je nas spojilo je zajednička briga i ljubav prema prirodi i ribolovu i nećemo dozvoliti da bilo ko na našim leđima ubira jeftine političke poene.
Finansijski tokovi u našem udruženju biće potpuno javni i svaki član imaće mogućnost da preko našeg zvaničnog sajta prati svaki dinar koji je ušao u udruženje i način na koji je potrošen.
Naša želja i ambicija su da od naše Srbije stvorimo civilizovanu i sređenu zemlju po pitanju zaštite životne sredine i ribolova i da naša deca i unuci dobiju onakve reke i jezera kakve smo mi nasledili od naših dedova.
Za to nam je potrebna i Vaša pomoć.
Ovo nije posao za grupu entuzijasta, ovo mora da bude svenarodni front u borbi za spas naših voda.
Stoga Vas pozivamo da nam se priključite i da zajedno zaustavimo ovaj haos koji posmatramo već godinama.


Ujedinjeni ribolovci Srbije

Prijava

Gosti

Imamo 4 gostiju i nema članova online

                                                                   Copyright © 2023 Ujedinjeni Ribolovci Srbije. All rights reserved.