000

26.02.2017. U Beogradu je u subotu, 25. februara 2017. godine, u sali restorana "Tajni začin" održana druga godišnja Skupština "Ujedinjenih ribolovaca Srbije", organizacije koja je u proteklih godinu dana pokrenula mnoga važna pitanja i ostvarila prve rezultate u dugoj borbi za bogatije vode i očuvanje prirode u Srbiji.

001

Govoreći o ostvarenim rezultatima, diplomirani ekolog i izvršni direktor URS Ljubomir Pejčić, najpre je podsetio prisutne na veći broja apela i pritužbi dostavljenih nadležnim institucijama.

002

Posebno su istaknute reakcije poput one kada je poverenik URS-a iz Boljevca Zlatko Trailović prijavio problem na reci Miroštici, gde je lokalni preduzetnik za potrebe svog etno-sela skrenuo tok reke u dužini od oko 1000 metara, načinivši tako ogromnu štetu ribljem fondu i čitavom ekosistemu. URS je interevenisao kod nadležnih inspekcija i republičke Direkcije za vodu, što je na kraju urodilo plodom, jer je dobijeno obaveštenje da je nadležni inspektor izdao nalog da se rečno korito vrati u prvobitno stanje u roku od 90 dana.
Na Skupštini je prezentovana i reakcija na obaranje nivoa Drine usred perioda mresta, čime se svake godine nanosi ogromna šteta ribljem fondu, naročito ugroženoj mladici. Osim toga ukratko su spomenute i druge reakcije na primere ribokrađe, zagađenja i različite ugožavajuće faktore.

002a

Član Upravnog odbora URS Milan Došen je prisutne podsetio na veliku anketu o stanju na našim vodama, koju je URS uspešno organizovao među rekreativnim ribolovcima. U anketi je učestvovalo oko hiljadu kolega ribolovaca i ogromna većina iskazala je veliko nezadovoljstvo, pre svega zbog raširene ribokrađe, krivolova i nebrige korisnika i ribočuvara. Ova anketa je jasno pokazala ono što smo svi već dobro znamo, da je riblji fond na skoro svim vodama izuzetno ugrožen, da su kontrole ribičuvara izuzetno retke i loše, ali su ovom anketom po prvi put dobijeni reprezentativni podaci koji će pomoći u daljem radu i razgovorima sa nadležnima.

U narednom periodu planiramo sledeću veliku anketu koja treba da pokaže koliko se približno novca u Srbiji troši na ribolov, odnosno koliko u svoj hobi godišnje investira prosečan ribolovac, kao i koliko doprinosi budžetu Srbije. Sa takvim podacima biće više argumenata u razgovoru sa državnim organima i korisnicima, koji moraju da shvate da svake godine gube ogromna sredstva zbog javašluka na vodama i konstantnog opadanja interesovanja za ribolov.

003

Govoreći o ostalim aktivnostima u minulih dvanaest meseci, član Upravnog odbora Vladimir Stakić izdvojio je učešće predstavnika Ujedinjenih ribolovaca Srbije u Radnoj grupi za izmenu “Pravilnika o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov”, pri resornom ministarstvu. Uprkos žestokom protivljenju Asocijacije alasa Srbije, URS se izborio za potpunu zabranu upotrebe stajaćih mrežarskih alata (osim senkera) od 1. aprila do 31. maja, u periodu kada se većina ribljih vrsta mresti. Zahvaljujući tome, ribočuvari će na Dunavu, Savi i Tisi znati da je svaka mreža koju pronađu u tom periodu nelegalna.

005

Nažalost, nismo uspeli da uvrstimo bućku u alat rekreativnih ribolovaca, što je slučaj svuda u svetu, ali ta priča još nije završena i nastavićemo da se borimo za uvođenje bućke među rekreativne ribolovce.

006

U nastavku Skupštine, kolega Ivan Bukonja je detaljno obavestio prisutne o aktivnostima koje je imao URS 011, beogradski ogranak Ujedinjenih ribolovaca Srbije.

010

Ujedinjeni ribolovci Srbije su prošle godine ostvarili odličnu saradnju sa većim brojem organizacija koje se bore za zaštitu prirode, a posebno je istaknuta saradnja sa organizacijom WWF -World Wildlife Fund, sa kojom smo učestvovali u više akcija, radionica i događaja, koji su imali za cilj unapređenje zaštite voda i živog sveta u njima. Možemo slobodno reći da je URS prepoznat kao eminentna organizacija u ovoj oblasti, kako od strane drugih organizacija (poput već pomenutog WWF), pa do resornih državnih institucija.
Kolege ribolovci i promoteri ribolova Goran Tokić i Aleksandar Panić su pokrenuli pitanje opravdanosti izgradnje mini hidrocentrala i ukazali na pogubno delovanje takvih projekata na prirodu i čitav živi svet, o čemu je Tokić govorio i u Narodnoj Skupštini Republike Srbije. Na skupštitni URS ovom problemu smo posvetili veliku pažnju, jer je utvrđeno da je trend izgradnje mini HE značajna opasnost po veliki broj reka u Srbiji. Posebno je naglašeno da su gubici EPS-a na mreži višestruko veći od ukupne količine struje koju bi sve mini-elektrane proizvodile.

009

U toku predhodne godine istakli su se i zapaženi medijski nastupi koje smo imali kao udruženje, kako u elektronskim, tako i u štampanim medijima, gde je naglašeno da su sa većim brojem novinara dogovoreni još intenzivniji nastupi na temu krivolova i drugih ugrožavajućih faktora po naše vode. Neki od većih medija na kojima smo bili prisutni su: Blic, TV Pink, TV Happy, B92, Radio Laguna, Radio Beograd, Voice of America, novine i sajt na mađarskom jeziku Magyar Szó, web portal Vice, revija Zov, TV Al Jazeera,  novine Ribolov, dnevni list Danas i veći broj informativnih web portala.

014

Kao jedno od najagilnijih povereništava Ujedinjenih ribolovaca Srbije, spomenuto je povereništvo za Južnobanatski okrug, gde je kolega Aleksandar Petrović, član UO i poverenk za Južnobanatski okrug ostvario odličnu saradnju sa gradom Pančevom, policijom, korisnikom, ribočuvarima i ostalim službama, kao i sa udruženjem sportskih ribolovaca i nautičara "Tamiš".

Zapaženi rezultati zabeleženi su i pod upravom Saše Radosavljevića, člana UO i poverenika za Braničevski okrug, gde Ujedinjeni ribolovci Srbije zahvaljujući OSR "Smuđ" iz Požarevca odlično sarađuju sa svim nadležnim institucijama i službama.

008

U nastavku sastanka su za nove članove upravnog odbora imenovani Saša Radosavljević iz Požarevca, Aleksandar Petrović iz Pančeva i Milan Došen iz Ratkova, koga je sa mesta generalnog sekretara zamenio diplomirani ekolog Ljubomir Pejčić, uz preimenovanje date funkcije u “izvršni direktor Ujedinjenih ribolovaca Srbije”.
Uz sve navedene aktivnosti, Ujedinjeni ribolovci Srbije organizovali su i nekoliko akcija čišćenja priobalja tamiša i Dunava, što je bilo medijski ispraćeno. Ta prilika je iskorišćena da se široj javnosti ukaže na problem ugrožavanja vodenih ekosistema.

004

Član UO Vladimir Jovicki upoznao je prisutne na sajamske aktivnosti koje je URS imao tokom prve godine svog postojanja. Bili smo prisutni na svim sajamskim manifestacijama, kao što su Fishing Show, Sajam nautike, Lorist i sajam ribolova u Nišu, gde smo imali zapažene nastupe. Jovicki je takođe spomenuo i pet humanitarnih aukcija ribolovačkog pribora, na kojima je prikupljeno ukupno 183.650 dinara, koji su uplaćeni direktno na račun osoba za koje je prikupljana humanitarna pomoć.
URS je u toku prethodne godine organizovao nekoliko školica i edukativnih skupova za decu. U planu nam je da sa ovom praksom nastavimo i dalje.

007

011

U nastavku, veći broj prisutnih članova Skupštine je diskutovao i iznosio predloge i sugestije koje su vezane za dalji rad, akcije i aktivnosti URS-a.
Na samom kraju, možemo konstatovati da je Skupština URS u potpunosti uspela i da je bila značajan podsticaj za dalji rad. URS nastavlja da se bori za spas naših voda i živog sveta u njima.

012

013

UJEDINJENI RIBOLOVCI SRBIJE

 

Prijava

Gosti

Imamo jedan gost i nema članova online

                                                                   Copyright © 2020 Ujedinjeni Ribolovci Srbije. All rights reserved.