moj ulov sm

U periodu od 24. jula do 6. avgusta ribolovci, ali i drugi zainteresovani pojedinci, imali su prilike da uzmu učešća u Malom ribolovnom kvizu koji su pripremili Ujedinjeni ribolovci Srbije u okviru projekta Moj ulov – naša stvar. Uvidom u svoje rezultate nakon rešavanja onlajn mini-testa mogli su da steknu bolju sliku o tome koliko znaju o ribolovu i ribolovnim propisima u Srbiji, te da iz objašnjenja koja su pratila tačne odnosno pogrešne odgovore ponešto i nauče.

logotipi niz rgb sm

Za dve nedelje pristiglo je 887 upitnika (svega 16 njih – 1,8 odsto – poslale su žene), no budući da je jedna ista osoba mogla popuniti obrazac više puta, neke od podataka koji se analizom mogu dobiti – poput prosečne ocene – treba uzeti sa rezervom. Takođe, za potrebe istraživanja, nije moguće utvrditi koliko adekvatno ovaj dobrovoljački uzorak reprezentuje populaciju ribolovaca.

1Starost učesnika u procentima

2Statistički region

3Najviša završena škola

Uočljivo je, međutim, da su za učesnike neka od ukupno trinaest pitanja (svako sa po tri ponuđena odgovora) bila teža od ostalih.

Pitanja poređana od najlakšeg ka najtežem, sa procentom tačnih odgovora
(Napomena: procenti u zagradi izračunati su na bazi 842 upitnika, tj. po odbitku onih pristiglih iz inostranstva, onih iz kojih se nije moglo zaključiti da su ih popunili ribolovci iz Srbije i onih gde je učesnik naveo opciju „Ne bavim se ribolovom“ kao onu koja najbolje opisuje njegove ribolovne navike; redosled se pokazao isti)

Za deveriku se najčešće koriste hrane sa:
- slatkastom aromom 84,2% (84,3%)

Rekreativni ribolov na prirodne mamce u Srbiji se može obavljati sa
najviše:
- tri štapa sa po dve udice 78,2% (79,2%)

Dužina ulovljene ribe meri se:
- od vrha gubice do korena repa 77,6% (78,3%)

Minimalna mera za smuđa je:
- 40 cm 64,7% (65,9%)

Lovostaj na bucova u Srbiji traje:
- od 15. aprila do 15. juna 61,7% (63,4%)

Metalne glavinjare ribolovci zovu zajedničkim imenom:
- čikada 54,7% (55,7%)

Koliko je ograničenje dnevnog ulova za amura u Srbiji?
- Nema nikakvog ograničenja 54,7% (55,6%)

Jedinke autohtonih vrsta riba koje zadržava ribolovac evidentira:
- obavezno, i to čim ribu ulovi 50,8% (50,8%)

Po Zakonu o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ribolovac je dužan
da korisniku ribarskog područja godišnju evidenciju ulova dostavi:
- do kraja tekuće godine 50,2% (49,5%)

Lovostaj na mrenu u Srbiji traje:
- od 15. aprila do 31. maja 45,3% (45,8%)

Izmenljivi vrh fider štapa napravljen od karbona ima:
- crn donji kraj 44% (45%)

Da li je u Srbiji dozvoljeno vratiti ulovljenog cverglana (terpana,
američkog somića) u vodu?
- dozvoljeno je 23,4% (23%)

Da li je u Srbiji dozvoljeno koristiti babušku kao mamac za lov grabljivica?
- dozvoljeno je koristiti samo mrtvu babušku kao mamac 12,9% (12,6%)

Uskoro, u nastavku analize: Ima li regionalnih razlika u odgovorima? Zavisi li znanje od stepena formalnog obrazovanja ribolovca ili od toga koja mu je omiljena ribolovna tehnika?

Projekat „Moj ulov– naša stvar“ sprovodi se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo:zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Sadržaj upitnika isključivo je odgovornost autora i Ujedinjenih ribolovaca Srbije. Zaključci proistekli iz analize odgovora ne predstavljaju nužno stavove USAID-a, Vlade SAD ili BOŠ-a.

Prijava

Gosti

Imamo 6 gostiju i nema članova online

                                                                   Copyright © 2021 Ujedinjeni Ribolovci Srbije. All rights reserved.