sanacioni izlov sm

12.04.2017. Nedavno smo od strane kolega ribolovaca obavešteni o početku sanacionog izlova ribe na nekim fruškogorskim jezerima, koji se obavlja (slučajno ili ne?) baš pred veliki praznik, kada je potražnja za ribom najveća...

 Nakon što smo sa više strana obavešteni i upozoreni, kako od strane ribolovaca, tako i od zaposlenih u NP Fruška Gora, da će tokom vikenda 8. i 9. aprila početi izlov ribe iz fruškogorskih akumulacija Moharač, Bruje, Sot i Međeš pod nejasnim okolnostima, navodno u cilju sanacionog i selektivnog izlova alohtonih vrsta, u nedelju 9. aprila smo dobili prve fotografije i video snimke mreža postavljenih na akumulaciji Moharač. Uz ovo, stigle su pritužbe brojnih ribolovaca da ih ribočuvari neopravdano i protivzakonito teraju sa gore pomenutih voda.

sanacioni izlov

U kontaktu sa nadležnom inspekcijom dobili smo informacije da je NP Fruška gora dobilo od resornog pokrajinskog sekretarijata neophodne dozvole i da inspekcija prati ovaj selektivni izlov ribe. Na osnovu prikupljenih informacija možemo zaključiti da je spomenuti ribolov sa pravne strane pokriven. Međutim opravdanost sumnji vezanih za motive i način obavljanja ovog izlova, ipak nameće nekoliko logičnih pitanja:

1. Kako je Sekretarijat mogao da izda dozvolu za sanacioni izlov usred perioda mresta i lovostaja najvećeg broja vrsta riba koje naseljavaju ova jezera?

2. Kako to da se ovaj izlov dešava baš pred Veliki Petak, kada je potražnja za ribom u Srbiji na vrhuncu?

3. Zašto se ribolovci nelegalno i neopravdano teraju sa vode i šta se time postiže, osim možda eliminisanja potencijalno nezgodnih očevidaca?

Iako pokrajinski inspektori za ribarstvo prate izlov preko dana, sve gore navedeno, a pre svega udaljavanje ribolovaca sa vode, navodi na sumnju da se tokom onih delova dana i noći kada inspekcija nije prisutna na vodi, možda dešavaju neke radnje koje nisu dozvoljene. 

Ovim putem obaveštavamo javnost, ali I NP Fruška gora da će Ujedinjeni ribolovci Srbije pratiti dešavanja na pomenutim akumulacijama i reagovati, u slučaju da se sumnje pokažu istinitim.

 

UJEDINJENI RIBOLOVCI SRBIJE

Prijava

Gosti

Imamo 29 gostiju i nema članova online

                                                                   Copyright © 2018 Ujedinjeni Ribolovci Srbije. All rights reserved.