elfis

31.03.2017 . Elektroribolov, ili u žargonu "strujarenje", uz krivolov plinom i dinamitom, predstavlja sigurno najpogubniji način krivolova i istrebljivanja ribljeg fonda u našim vodama. Ujedinjeni ribolovci Srbije smatraju da se rešavanju ovog problema mora pristupiti sistematski i to odmah!

Aparate za elektroribolov, shodno Zakonu o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, mogu posedovati i koristiti isključivo naučnoistraživačke i stručne organizacije, ovlašćene od strane resornog ministra. Aparati za elektroribolov moraju po svojim karakteristikama biti prilagođeni da kod riba ne izazivaju uginuće, već isključivo takozvanu reverzibilnu elektronarkozu. Uz to, ovakve aparate smeju koristiti samo stručna lica, koja su osposobljena za takvu vrstu ribolova.

Na žalost, nelegalna upotreba ovakvih aparata, često proizvedenih ručno u privatnim radionicama, je sve raširenija među ribokradicama, a istovremeno predstavlja izvor prihoda licima koja ih prave i nelegalno prodaju.

elfis1

Potpuno je jasno da ovakvi aparati ne ispunjavaju ni jedan standard propisan za njihovu izradu, pa osim toga što njihova upotreba utiče devastirajuće na riblji fond, istovremeno predstavljaju potencijalnu opasnost po živote ljudi koji ih koriste, ili koji se mogu zateći u blizini prilikom nelegalnog ribolova strujom.
Za razliku od sertifikovanih aparata, nelegalno proizvedeni aparati su namenski napravljeni tako da (putem podešavanja) selektivno ošamućuju plemenitu i skupu ribu i to ne samo na mestu elektroribolova, već i na širem prostoru.

Podsećamo takođe, da na osnovu člana 277. Krivičnog zakonika, lov ribe električnom strujom predstavlja krivično delo za koje je propisana kazna zatvora do tri godine.

Zbog svega navedenog, obaveštavamo javnost da ćemo u najskorijem roku podneti zvaničnu predstavku Ministarstvu unutrašnjih poslova, u kojoj ćemo nadležne detaljno upoznati sa ovim ogromnim problemom, kako bi se ovoj pošasti stalo na put.

Ujedinjeni ribolovci Srbije

Prijava

Gosti

Imamo 20 gostiju i nema članova online

                                                                   Copyright © 2018 Ujedinjeni Ribolovci Srbije. All rights reserved.